Privacy NL (2016)

 

Wanneer u via een lidmaatschap bij één van de onder deze Orde vallende conclaven lid wordt van deze Orde, worden de noodzakelijke gegevens voor de reguliere ledenadministratie, alsook het historisch archief, verzameld en verwerkt in de leden-administratie van de secretaris en thesaurier van uw conclaaf, in de administratie van de Divisional Recorder en Divisional Treasurer en bij het secretariaat van de Orde (MarkMasonsHall - UK).

 

Geen van deze administraties is onderdeel van of verbonden met deze website. Met uitzondering van vermelding in een slechts voor leden toegankelijk deel van de website van actuele en historische functies en verantwoordelijkheden waarbij Naam, Initialen, Toevoeging en Maçonnieke Rang gebruikt worden. Incidenteel kunnen Naam en/of Foto voorkomen op de website of in één van onze nieuwsbrieven bij het verslag van een bijeenkomst of bij een artikel.

 

Persoonlijke gegevens als (email-) adres en contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor uitnodigingen voor bijeenkomsten, contributie-heffing en ledenlijsten e.d. van de verenigingen of om disciplinaire redenen door de leiding van de Divisie en/of de Orde.

 

Alle informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de geldende voorschriften en wetgeving behandeld. U heeft te allen tijde toegang tot uw actuele persoonlijke gegevens en kunt wijzigingen aangeven. Ontbreken van uw toestemming voor gebruik als omschreven impliceert praktischer-wijs beëindiging lidmaatschap. De betreffende Bylaws zullen op dit punt binnenkort aangepast worden.

 

Gegevens van onze leden worden nooit aan derden verstrekt of gebruikt voor doeleinden anders dan voor een behoorlijke leden-administratie of historisch archief noodzakelijk en dan nog beperkt tot gebruik uitsluitend binnen de Orde door de aangegeven verantwoordelijken.